Aanvraagformulier Winterstalling 2024/2025

*Verplicht veld. We hebben je e-mailadres nodig om de bevestiging te kunnen versturen. Lees ook onze Privacy Verklaring.
** Stallingsvoorwaarden, Lees onder het formulier de voorwaarden die van toepassing zijn.

Ik bevestig hierbij dat ik op de hoogte ben van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord ga. *

Stallingsvoorwaarden

Stallingperiode: 04-11-2024 t/m 22-03-2025

 1. De kosten verbonden aan de stalling zijn hieronder gespecificeerd. Niet expliciet genoemde kosten worden geacht te zijn inbegrepen. Stalling € 202,- (incl. BTW)
 2. Dit bedrag zal berekend worden in een aparte factuur.
 3. Je kunt slechts gebruik maken van stalling wanneer je een voor-, of heel seizoenplaats voor het jaar 2025 boekt.
 4. De eigenaar is gehouden het kampeermiddel te plaatsen en geplaatst te houden op een door de recreatieondernemer aan te wijzen plaats.
 5. Gedurende de stallingperiode is het niet toegestaan het kampeermiddel te gebruiken voor overnachting of recreatief verblijf.
 6. Aangezien wij ook in de winterperiode graag willen dat de plekken er netjes uitzien, zodat wij ze goed kunnen maaien en eventueel extra kunnen inzaaien, verwachten wij van je dat:
  • Alles op je plek opgeruimd is en netjes is en er dus behalve je caravan, schuurtje (type Keter factor 66) of schuurtentje en ingepakte vlonders er verder niks op je kampeerplaats aanwezig is (dus spullen zoals fietsen, skelters, steppen, bloempotten, bbq’s, dierenhokken, hekjes, afrastering etc. mogen niet meer aanwezig zijn op je kampeerplaats)
  • Wanneer je ervoor kiest om je caravan in te pakken, dan is dit alleen toegestaan met (originele) caravan afdekzeilen in de kleur zwart/grijs/groen/blauw
  • Voortenten, partytenten en eventuele bijzet tentjes zijn verwijderd
  • Vlonders netjes voor of naast de caravan zijn opgestapeld en stormvast ingepakt met zeil zwart/grijs/groen/blauw
  • Gasflessen of andere licht ontvlambare zaken uit en om de caravan zijn verwijderd
  • Er maximaal 1 schuurtentje aanwezig is naast de caravan (max. afmeting 2.00 x 2.00 m) of 1 schuurtje van het type Keter Factor 66
  • Indien je privé sanitair op je plek hebt, je hier geen spullen in opslaat.
 1. Het (ver-) plaatsen van kampeermiddelen door medewerkers van Recreatiepark Samoza geschiedt voor rekening en risico van de eigenaar van het kampeermiddel.
 2. De recreatieondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de stalling van het kampeermiddel, tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de recreatieondernemer of diens personeel.
 3. De eigenaar draagt zorg voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen voor het kampeermiddel. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal (uit) of schade van het kampeermiddel, tenzij de diefstal of de schade is ontstaan door een tekortkoming welke aan de ondernemer of diens personeel is toe te rekenen.
 4. De eigenaar mag geen ander type toercaravan op het terrein stallen dan het type dat in deze overeenkomst is vermeld, tenzij na schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 5. Het recht op stalling geeft na afloop van deze overeenkomst geen enkele aanspraak op een overeenkomst voor een seizoenplaats.
 6. Indien de overeenkomst niet voor 4 november 2024 ondertekend aan de ondernemer is teruggezonden, vervalt het recht op stalling en dient het kampeermiddel uiterlijk op (einddatum seizoenovereenkomst) verwijderd te zijn.
Ontwerp zonder titel 1

Kan ik je ergens mee helpen?